Hopp til innhold

Artikkel

Søknadsskjema for datatilgang

Publisert Oppdatert

Her får du tilgang til FHIs søknadsskjema for tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter. Fra 2020 skal dette bare benyttes unntaksvis.

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Her får du tilgang til FHIs søknadsskjema for tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som Folkehelseinstituttet forvalter. Fra 2020 skal dette bare benyttes unntaksvis.


Fra desember 2019 skal alle benytte søknadsskjema på helsedata.no. Se veiledning på denne siden. FHIs tidligere søknadsskjema som fortsatt er tilgjengelig via lenken nedenfor, skal bare brukes unntaksvis.

FHIs søknadsskjema for datatilgang

Du må logge deg på løsningen. Da kan du mellomlagre søknaden din og redigere videre senere, inntil søknaden er klar for innsending. Det er også mulig å gi andre personer tilgang til å redigere søknaden. Da må du legge inn disse personene som medbrukere.

Det er mulig å velge to ulike søknadsskjemaer:

  • Søknad om tilgang til statistiske data benyttes ved søknad om tabelldata. 
  • Søknad om tilgang til forskningsdata benyttes ved søknad om data på individnivå (enten fra en datakilde alene eller for sammenstilling)

Veiledning for søknad om tilgang til data

Veiledning til søknadsskjema (PDF)

Lenke til å åpne søknadsskjemaet i eget vindu dersom du ikke får noen innlogging nedenfor.

Midlertidig for Reseptregisteret

Søknader om statistiske data (aggregerte opplysninger i tabellform) som kommer inn etter 30. april 2020, blir tidligst behandlet i september 2020. Søknader om individdata til bruk i helseanalyse og forskning, sendt inn fra og med 08.06.2020, blir behandlet tidligst i august 2020.  Les mer her