Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Hvilke tillatelser trenger et prosjekt?

Forskeren skal sørge for at nødvendige tillatelser blir innhentet. Folkehelseinstituttet har laget veiledere for når tillatelsene behøves.

Oversikter over når ulike tillatelser behøves

Tillatelser   

De regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) kan gi tillatelse til behandling av personopplysninger til forskning.

Nyttig veiledning ved søknad til REK

Retningslinjer for sentrale helseregistre

Retningslinjene gjelder utlevering av data fra Medisinsk fødselsregister (MFR), Dødsårsaksregisteret, Reseptregisteret, Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) og Det sentrale tuberkuloseregisteret. 

Retningslinjer for folkehelsestudier

Retningslinjene gjelder CONOR, Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), Helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO), Ungdomsundersøkelsene i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark, Oslo 2- undersøkelsen m.fl.