Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Publisering og Open Access

Gjør forskningen åpen og tilgjengelig gjennom gratis fullteksttilgang i vitenskapelige tidsskrifter og institusjonelle vitenarkiv.

OA-logo.jpg

Hopp til innhold

Open Access

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på internett. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten økonomiske, juridiske eller tekniske hindringer.

«Prinsipielt mener regjeringen at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig.» (Meld. St. 18 2012–2013)

To hovedveier til Open Access:
  1. "Gull" – publisering i fagfellevurderte Open Access-tidsskrifter med umiddelbar tilgang til endelig versjon, med utgivere som: 
    PLoS (Public Library of Science)
    BMC (BioMed Central)
  2. "Grønn" – egenarkivering i åpne institusjonelle arkiv (som f.eks. Brage). Dette gir ikke umiddelbar tilgang til forlagets publiserte versjon ("gull").

Biblioteket legger fulltekstversjoner av vitenskapelig artikler fra forskerne tilgjengelig i Folkehelseinstituttets åpne institusjonelle arkiv (vitenarkiv), Brage. Prosessen er utførlig beskrevet i Folkehelseinstituttets Open Access-policy.

Egenarkivering  spørsmål og svar

Hvorfor egenarkivere i åpne institusjonelle arkiv i stedet for på egen webside?

Brage og alle andre åpne arkiver støtter den internasjonale standarden Open Archives Initiative - Protocol of Metadata Harvesting (OAI-PMH), som gjør at de blir "høstet" av store internasjonale søketjenester  bl.a. Google.
Ved egenarkivering på egen webside, derimot, vil ikke artikkelen bli fanget opp av søkemotorene, og den vil bli liggende skjult på weben. Men man kan godt lenke fra egen webside til fulltekstversjonen som ligger i det institusjonelle arkivet  da får man både egen profilering og god tilgjengelighet på internett. Gjennom Brage blir forskningen ved FHI mer synlig for omverdenen!

Har du lov til å egenarkivere?

Du kan ikke egenarkivere en artikkel uten at det er avtalt med forlaget. På Bibliotekets Open Access-sider finner du et avtaledokument om å tillate at elektroniske dokumenter blir gjort tilgjengelig i Brage. Dette skal sikre at du som forfatter utnytter din mulighet til å gjøre artikler allment tilgjengelige i Brage.

Forlagene ønsker vanligvis ikke å gi deg tillatelse til å egenarkivere den trykte utgaven (PDF-dokumentet), men siste utgave av manuskriptet etter fagfellevurdering, kalt post-print. Noen tillater kun pre-print, altså ditt opprinnelige manuskript.

Du kan finne ut mer om dette ved å sjekke forlagenes policy vedrørende egenarkivering i Sherpa/RoMEO-basen.

Hvordan beholde retten til å egenarkivere når du undertegner publiseringsavtalen?

Avtalen med forlaget inngås etter at artikkelen er akseptert for publisering av forlaget. Når publiseringskontrakten undertegnes må du som forfatter passe på at du beholder retten til egenarkivering. Mange forlag har allerede i sin standardavtale gitt forfatterne retten til egenarkivering. Om forlagets standardavtale ikke gir rett til egenarkivering, kan du bruke følgende forslag til avtaletekst.

Stryk det som ikke passer i avtalen du har fått fra forlaget og sett inn følgende tekst:

Norsk versjon:
[Forfatteren] overfører til forlaget rettighetene til verket med unntak av følgende rettigheter som [forfatteren] vil beholde:
Retten til å egenarkivere en kopi av verket i Brage, Folkehelseinstituttets åpne instiusjonelle arkiv, hvor dokumentet vil gjøres tilgjengelig på nett i fulltekst.

Engelsk versjon:
In addition to any rights under copyright retained by Author in the Publication Agreement, Author retains:
The right to self-archive a copy of the work in Brage, the institutional repository at the Norwegian Institute of Public Health, through which the copy will be available electronically.

Hvis du allerede har undertegnet publiseringsavtalen  hvordan innhente tillatelse i etterkant?

Bruk følgende skjemaer (modifisert etter mal utarbeidet ved Universitetet i Oslo):

Når jeg skal egenarkivere  hvordan skjer dette i praksis?

Biblioteket legger til rette for å sikre artiklene dine for fremtiden. Alle forskningsresultater blir registert i Cristin av oss, og derfra kan data overføres til Brage som er vårt åpne institusjonelle arkiv. Dette forutsetter imidlertid at du selv har sørget for å beholde retten til å egenarkivere.

Ved spørsmål, kontakt biblioteket: biblioteket@fhi.no.

Artikkelskriving

EndNote

Vi anbefaler å bruke EndNote som verktøy for å lage referanselister. Brukerveiledning finnes under "Relaterte sider" i venstremenyen.

Referansestiler

Biblioteket har utviklet to stiler som vi anbefaler at du bruker når du lager referanselister på FHIs rapporter. Disse er beskrevet og kan lastes ned på EndNote-siden.

I EndNote ligger allerede de fleste kjente stiler, og egne stiler for de enkelte tidsskriftene. Du kan laste ned ytterligere stiler fra endnote.com. Skulle du allikevel ikke finne stilen du leter etter, ta kontakt med biblioteket@fhi.no.

Hjelpemidler: anatomisk atlas  MeSH-ord

Tidsskriftinformasjon

Alle publikasjoner som gis ut ved Folkehelseinstituttet skal være påført et ISBN-nummer. Dette får du ved å kontakte oss på tlf. 21 07 62 66 eller e-post biblioteket@fhi.no.

Opphavsrett

  • Clara (veiledning i bruk av opphavsrettslig materiale)

Relaterte sider

Relaterte dokumenter

Søk i ressurser