Hopp til innhold

Prosjekt

Utfasing av medisinske metoder i spesialisthelsetjenesten - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

FHI skal bidra til at metoder som ikke anses som tilfredsstillende, blir utfaset.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet (FHI) skal sammen med de andre aktørene i systemet Nye metoder bidra til at medisinske metoder som innføres i spesialisthelsetjenesten er vurdert med hensyn til effekt, sikkerhet, kostnadseffektivitet og andre vurderingselementer hvis relevant. FHI skal bidra til at metoder som ikke anses som tilfredsstillende, blir utfaset. For å oppnå raskere og mer enhetlig utfasing kan det være behov for en systematisk prosess knyttet til systemet Nye metoder.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne-Lise Lund Håheim, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Eva Helene Arentz-Hansen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Vigdis Lauvrak, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Trygve Ottersen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Ingrid Harboe, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Elisabet Vivianne Hafstad, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Gerd Monika Flodgren, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet