Hopp til innhold

Prosjekt

Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.


Sammendrag

Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer. Det foreligger en utførlig protokoll som beskriver bakgrunn for studien og studiens hypoteser. Det skal benyttes data fra allerede gjennomførte studier på voksne menn og kvinner; HUBRO fra 2000-2001 (N=18 770) og HELMILO fra 2009 (N=13 000). De som deltok i HUBRO ble invitert til å delta i HELMILO. HUBRO inneholder støyeksponeringsdata og helseopplysninger, mens HELMILO ble designet for å forske på helseeffekter av støypåvirkning. Studiene er tidligere godkjent av REK og har følgende referanser: REK S-08463a HUBRO S-08347a og HELMILO Saksnummer 2008/10460. Det foreligger konsesjoner fra Datatilsynet for forskningsdatafilene og tidligere koblinger. Det søkes nå om å gjennomføre kobling av data fra HUBRO og HELMILO til reseptregisteret og til Norsk pasientregister for å kunne inkludere objektive helsemål som utfallsvariabler.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet