Hopp til innhold

Prosjekt

Stå Opp - Søvnstudien i Oppegård - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En randomisert, kontrollert studie for å undersøke effekten av gruppebasert behandling mot insomni (CBT-I) i kommunehelsetjenesten sammenlignet med venteliste og undervisningsbaserte søvnkurs.


Sammendrag

En randomisert, kontrollert studie for å undersøke effekten av gruppebasert behandling mot insomni (CBT-I) i kommunehelsetjenesten sammenlignet med venteliste og undervisningsbaserte søvnkurs. Vi skal forsøke å rekruttere 32 deltakere til søvnbehandling, og gi behandling til halvparten før sommeren 2017. Den resterende halvparten skal stå på venteliste og få den samme behandlingen på høsten 2017. Da får vi et forskningsdesign med tre betingelser - intervensjonsgruppe, kontrollgruppe og "treatment as usual"/TaU-gruppe. Alle gruppene måles på symptomer på insomni og på angst og depresjon under hele prosjektet, og følgelig får man mulighet til å sammenligne intervensjonsgruppe, ventelistebetingelse og TaU-betingelse, før, under og etter behandling/kurs.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Iver Strandheim, Oppegård kommune

Prosjektdeltakere

Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet
Paul Andreas Aasen, Universitetet i Oslo
Trude Backer Mortensen, Oppegård kommune
Siri Mathiassen, Oppegård kommune
Briet Birgisdottir, Nesodden kommune
Emilie Føyen With, Oppegård kommune

Om prosjektet