Hopp til innhold

Prosjekt

Sosial ulikhet og helse. Utvikling over tid i Norge del 2 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å undersøke betydning av inntekt, utdanning, sivilstatus, arbeidstilknytning og bosted for ulike sykdomsdiagnoser og dødsårsaker.


Sammendrag

Formålet er å undersøke betydning av inntekt, utdanning, sivilstatus, arbeidstilknytning og bosted for ulike sykdomsdiagnoser og dødsårsaker. På den måten ønsker vi å få en bedre forståelse av sammenhengene mellom sosial ulikhet og helse i den norske norske befolkningen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Reneflot, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet