Hopp til innhold

Prosjekt

Smittes mennesker med resistente bakterier fra kylling? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Prosjektet tar sikte på å sammenlikne ESBL-bakterier funnet hos friske og syke mennesker, for å finne mikrobiologiske indikasjoner på at det kan ha foregått smitte fra kylling til menneske av denne typen antibiotikaresistens.


 • Start

  22.04.2014

 • Slutt

  30.06.2017

 • Status

  Avsluttet

 • Godkjenninger

  Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • Prosjekteier/ prosjektansvarlig

  Folkehelseinstituttet

 • Prosjektdeltakere ved FHI

  Ulf Reidar Dahle

Sammendrag

Antibiotikaresistens er en trussel mot moderne medisin. Spesielt fokus har vært rettet mot tarmbakterier som produserer ekstendert betalaktamase (ESBL). Dette fordi de kan være del av normal tarmflora og derfor er svært vanskelig å fjerne, men også fordi de ulike genene for ESBL ligger på flyttbare genetiske elementer, og således kan smitte mellom bakterier. Nylig er det påvist en spesiell type ESBL hos norskprodusert kylling og kyllingkjøtt. Prosjektet tar sikte på å sammenlikne ESBL-bakterier funnet hos friske og syke mennesker, for å finne mikrobiologiske indikasjoner på at det kan ha foregått smitte fra kylling til menneske av denne typen antibiotikaresistens. Prosjektet har fått midler som et Kompetanseprosjekt for næringslivet via Norsk Forskningråd.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ulf Dahle, Folkehelseinstituttet