Hopp til innhold

Prosjekt

Screening for latent tuberkulose - hvor mange må undersøkes? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I dette prosjektet vil vi beregne antallet innvandrere som må screenes og behandles for latent tuberkulose for å forebygge ett tilfelle av tuberkulose sykdom innen fem år etter ankomst til Norge. Data som vil inngå er meldte tilfeller av tuberkulose til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) og data om innvandring fra SSB og UDI.


Sammendrag

Ankomstscreening for latent tuberkulose for forebyggende behandling blant nyankomne innvandrere i Norge er under kontinuerlig evaluering. Det er stor oppmerksomhet knyttet til forebyggende tuberkulosebehandling, spesielt for nyankomne innvandrere fra høy- til lavforekomstland for tuberkulose. For denne gruppen finnes det begrenset kunnskap om hvor mange som må undersøkes og behandles for å forebygge ett tilfelle tuberkulose sykdom og det finnes ingen slik kunnskap basert på norske tall. Denne informasjonen er viktig i planlegging og evaluering av folkehelsetiltak. I dette prosjektet vil vi beregne antallet innvandrere som må screenes og behandles for latent tuberkulose for å forebygge ett tilfelle av tuberkulose sykdom innen fem år etter ankomst til Norge. Data som vil inngå er meldte tilfeller av tuberkulose til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) og data om innvandring fra SSB og UDI.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Einar Heldal, Folkehelseinstituttet
Richard Aubrey White, Folkehelseinstituttet
Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet
Peter Akre, Utlendingsdirektoratet

Om prosjektet