Hopp til innhold

Prosjekt

Prosjektplan: Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne systematiske oversikten skal se på effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes.


Sammendrag

Retningslinjen for svangerskapsdiabetes har vært gjenstand for diskusjon i fagmiljøene fordi det er uenighet om gravide i risikogrupper eller alle gravide bør tilbys screening (glukosebelastningstest). Denne systematiske oversikten skal se på effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Kristin Thuve Dahm, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gyri Synnøve Hval Straumann, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Therese Kristine Dalsbø, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Gerd Monika Flodgren, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet