Hopp til innhold

Prosjekt

Politibaserte tiltak for forebygging av seksuallovbrudd og radikalisering blant unge: Prosjektplan - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

En systematisk oversikt om effekten av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak hvor politiet er involvert, rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom.


Sammendrag

Klynge for vurdering av tiltak i Folkehelseinstituttet fikk juni 2019 i oppdrag fra Politidirektoratet (POD) å utføre en systematisk oversikt om effekten av ulike kriminalitetsforebyggende tiltak hvor politiet er involvert, rettet mot seksuallovbrudd og radikalisering blant ungdom. Unge utgjør den største andelen siktene i Norge, og det er en økning i seksuallovbrudd blant unge. Radikalisering og voldelig ekstremisme er ikke veldig utbredt, men konsekvensene av voldelige aksjoner med utspring i radikalisering og ekstreme ideologier kan være store. Forebygging av ungdomskriminalitet ansees dermed som svært viktig. Kriminalitetsforebygging skal i tillegg være politiets primærstrategi. Dette prosjektet søker å styrke kunnskapsgrunnlaget for politiets forebyggingstiltak.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lars Jørun Langøien, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Nora Blaasvær, Folkehelseinstituttet
Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet
Ashley Elizabeth Muller, Folkehelseinstituttet
Gunn Eva Næss, Folkehelseinstituttet
Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet