Hopp til innhold

Prosjekt

Pneumokokker ved øvre luftveisinfeksjoner - Serotypefordeling, klonalitet og resistensforhold ved introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Undersøkelse av bakterieisolater samlet inn gjennom NORM - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Ifm. introduksjon av en konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006 ønsker Nasjonalt folkehelseinstitutt å undersøke serotypefordeling blant pneumokokkisolater samlet inn i forbindelse med resistensovervåking gjennom Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM).


Sammendrag

I forbindelse med introduksjon av en konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006 ønsker Nasjonalt folkehelseinstitutt å undersøke serotypefordeling blant pneumokokkisolater samlet inn i forbindelse med reisistensovervåking gjennom Norsk overvåkinssystem for antibiotikaresistens hos mokrober, NORM. Omlag 500 luftveisisolater er samlet inn i 2005, 2007 og 2009, og det planlegges ny innsamling i 2012. Bakterieisolatene oppbevaeres på diagnostiske laboratorier som deltar i NORM. Bakteriesamlingen representerer repeterte tverrsnittstudier etter samme protokoll. Videre undersøkelse av dette materialet vil være et godt bidrag til overvåkingen av endringer blant pneumokokker etter introduksjon av konjugert pneumokokkvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet