Hopp til innhold

Prosjekt

Pneumokokker blant barn i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

For å få større kunnskap om hvordan bruk av syv-valent vaksinen mot pneumokokker (PKV7) og overgang til PKV13 har påvirket bæring av pneumokokker, ønsker vi å undersøke pneumokokkbærerskap blant barn i barnehager.


Sammendrag

Pneumokokker er en luftveisbakterie som er årsak til sykdom av ulik alvorlighetsgrad. Bakterien bæres av friske barn uten å gi sykdom, og dette utgjør det viktigste smittereservoaret. En syv-valent vaksine mot pneumokokker (PKV7) ble introdusert i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, med overgang til en 13-valnt vaksine i 2011. For å få større kunnskap om hvordan bruk av PKV7 og overgang til PKV13 har påvirket bæring av pneumokokker, ønsker vi å undersøke pneumokokkbærerskap blant barn i barnehager. Pneumokokker, og andre luftveisbakterier og -virus, vil påvises og karakteriseres i prøve tatt fra nasofarynks. Studien inngår som en del av Folkehelseinstituttets overvåking og oppfølging av vaksinasjonsprogrammet mot invasiv pneumokokksykdom. Tilsvarende undersøkelser har vært gjennomført i 2006 og 2008, og resultater fra disse vil brukes som sammenligningsgrunnlag.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Didrik Frimann Vestrheim, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet