Hopp til innhold

Prosjekt

Multisystemiske tiltak for barn og unge med atferdsvansker: Prosjektplan - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Klynge for vurdering av tiltak i Folkehelseinstituttet fikk april 2019 i oppdrag fra Bufdir å utføre en systematiske kunnskapsoppsummering.


Sammendrag

Atferdsvansker rammer en betydelig andel barn og unge, noe som fører til negative konsekvenser for dem selv og andre nære personer. Det er derfor viktig å tilby barn, unge, foreldre og andre voksne hjelp som kan begrense utviklingen av atferdsvansker inn i ungdomsårene og voksenlivet. Klynge for vurdering av tiltak i Folkehelseinstituttet fikk april 2019 i oppdrag fra Bufdir å utføre en systematiske kunnskapsoppsummering. To overordnede spørsmål skulle besvares: 1) Hva er effekten av multisystemiske tiltak for barn og unge (alder 3-18 år) som er i risiko for å utvikle alvorlige atferdsvansker? 2) Hva er effekten av sekundær- og tertiærforebyggende tiltak for barn og unge (alder 8-25 år) som har begått kriminelle handlinger?  

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hege Kornør, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Signe Louise Forsetlund, Folkehelseinstituttet
Lien Ngyen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet
Trine Bjerke Johansen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet