Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «MeSH (Medical Subject Headings) oversatt til norsk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MeSH (Medical Subject Headings) oversatt til norsk

Prosjekt

MeSH (Medical Subject Headings) oversatt til norsk - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Helsebiblioteket vil være pådriver for å få den engelskspråklig tesaurusen Medical Subject Headings (MeSH), utarbeidet av National Library of Medicine i USA, oversatt til norsk.


Sammendrag

Medisinske og helsefaglige bibliotek i Norge har aldri hatt en norsk tesaurus som dekker fagområde på kvalitetsmessig tilfredsstillende måte. Ved indeksering har man enten brukt norske, ukontrollerte/frie emneord eller den engelskspråklig tesaurusen Medical Subject Headings (MeSH) utarbeidet av National Library of Medicine i USA. Helsebiblioteket vil være pådriver for å få MeSH oversatt til norsk. Vi ble utfordret våren 2009 av Helse Sør-Øst, som klart uttrykte behov for norske standardiserte helsefaglige emneord. Prosjektsøknad til Helse Sør-Øst ble ferdigstilt 13. mai 2009, men behandling av søknaden om prosjektmidler ble utsatt. Prosjektet ble startet i Kunnskapssenteret uten avsatte midler, med hovedsiktemål å fremskaffe eksterne midler til en oversettelse av MeSH. Medisinsk bibliotek ved UiO er MEDLARS-senter og ansvarlig for norsk oversettelse. Helsebiblioteket.no har påtatt seg den praktiske rollen med å få en oversettelse på plass. Emneordene er en viktig del av fremtidens informasjonsstruktur ettersom de vil gi bedre søk, gjenfinning og mulighet for deling av helsefaglig informasjon på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Sigrun Espelien Aasen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Sigrun Espelien Aasen, Avdeling for formidling og bruk av kunnskap, Folkehelseinstituttet
Åse Sofie Skjerdal, Folkehelseinstituttet

Start

28.06.2009

Slutt

30.06.2018

Status

Avsluttet

Finansiering

ANDRE FHI HDI HIBU HIOA KULTURDEP LEGEFOR NOKC SIRUS SPRÅKRÅDET

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Åse Sofie Skjerdal


Tilknyttede prosjekter