Hopp til innhold

Prosjekt

MeSH (Medical Subject Headings) oversatt til norsk - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Helsebiblioteket vil være pådriver for å få den engelskspråklig tesaurusen Medical Subject Headings (MeSH), utarbeidet av National Library of Medicine i USA, oversatt til norsk.


Sammendrag

Medisinske og helsefaglige bibliotek i Norge har aldri hatt en norsk tesaurus som dekker fagområde på kvalitetsmessig tilfredsstillende måte. Ved indeksering har man enten brukt norske, ukontrollerte/frie emneord eller den engelskspråklig tesaurusen Medical Subject Headings (MeSH) utarbeidet av National Library of Medicine i USA. Helsebiblioteket vil være pådriver for å få MeSH oversatt til norsk. Vi ble utfordret våren 2009 av Helse Sør-Øst, som klart uttrykte behov for norske standardiserte helsefaglige emneord. Prosjektsøknad til Helse Sør-Øst ble ferdigstilt 13. mai 2009, men behandling av søknaden om prosjektmidler ble utsatt. Prosjektet ble startet i Kunnskapssenteret uten avsatte midler, med hovedsiktemål å fremskaffe eksterne midler til en oversettelse av MeSH. Medisinsk bibliotek ved UiO er MEDLARS-senter og ansvarlig for norsk oversettelse. Helsebiblioteket.no har påtatt seg den praktiske rollen med å få en oversettelse på plass. Emneordene er en viktig del av fremtidens informasjonsstruktur ettersom de vil gi bedre søk, gjenfinning og mulighet for deling av helsefaglig informasjon på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Sigrun Espelien Aasen, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Sigrun Espelien Aasen, Avdeling for formidling og bruk av kunnskap, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet


Tilknyttede prosjekter