Hopp til innhold

Prosjekt

Medisinsk avstandsoppfølging ved kroniske sykdommer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hva er effekten av medisinsk avstandsoppfølging på helsetilstand og på forbruk av helse- og omsorgstjenester hos personer med kroniske sykdommer?


Sammendrag

Fagmiljø for velferdstjenesteforskning i Folkehelseinstituttet fikk våren 2018 i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekt av medisinsk avstandsoppfølging for personer med kroniske sykdommer. Spørsmålet som skulle besvares var: Hva er effekten av medisinsk avstandsoppfølging på helsetilstand og på forbruk av helse- og omsorgstjenester hos personer med kroniske sykdommer?

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ashley Muller, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Aleksandra Pirnat, Folkehelseinstituttet
Tonje Lehne Refsdal, Folkehelseinstituttet
Lien Ngyen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet