Hopp til innhold

Prosjekt

Livsstilsintervensjoner med eller uten legemidler for voksne med overvekt eller fedme. Systematisk kartleggingsoversikt. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil i denne kartleggingsoversikten identifisere og kategorisere studier om livsstilsintervensjoner som varer i ett år eller lengre, og som omhandler voksne med en kroppsmasseindeks ≥25.


Sammendrag

Andelen personer med overvekt og fedme øker i den norske befolkningen. Samtidig er det et ønske både nasjonalt og internasjonalt om å redusere overvekt og fedme i befolkningen. Direktoratet planlegger å styrke tilgang til ikke-kirurgiske behandlingsmodeller slik som tilbud om livsstilsintervensjoner i helsetjenesten til voksne med overvekt eller fedme. Livsstilsintervensjoner kan innebære ulike tiltak for å endre atferd knyttet til kosthold og eller fysisk aktivitet, både samtidig med bruk av legemidler for å redusere vekt eller alene. Vi vil i denne kartleggingsoversikten identifisere og kategorisere studier om livsstilsintervensjoner som varer i ett år eller lengre, og som omhandler voksne med en kroppsmasseindeks ≥25. Dette arbeidet vil ligge til grunn for videre arbeid med en eventuell revisjon av «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utrendning og behandling av overvekt og fedme hos voksne». Rapporten vil også være til nytte for annet målrettet arbeid innen helsefremmende og forebyggende arbeid.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Helene Holte, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kåre Birger Hagen, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Bård Eirik Kulseng, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kristin Thuve Dahm, Folkehelseinstituttet
Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet
Eva Marie-Louise Denison, Folkehelseinstituttet
Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet
Hjelmeseth Jøran, Sykehuset i Vestfold HF

Om prosjektet