Hopp til innhold

Prosjekt

Livsstils - og helsekorrelater til snusbruk blant voksne kvinner - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Med utgangspunkt i et datasett samlet inn av Kreftregisteret vil vi undersøke hvordan kvinner 18-45 år som bruker snus evt. skiller seg fra kvinner i samme aldersgruppe som ikke bruker tobakk og kvinner som røyker. I og med at bruk av snus tidligere har vært lite prevalent blant kvinner er de fleste studier av snusbruk og livsstil basert helt eller delvis på menn. Vi vet derfor liteom livsstils- og helseforhold blant kvinnelige snusbrukere spesielt. To artikler er planlagt - en om livsstilskorrelatert, og en om helserelaterte forhold. I begge artiklene legges det opp til å kontrastere snusbrukerne mot både røykere og ikkebrukere av tobakk.


Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elisabeth Kvaavik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bo Terning Hansen, Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Ingeborg Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet