Hopp til innhold

Prosjekt

Kan modellering av pasientflyt forklare spredningen av resistent bakterier i Norske helseinstitusjoner? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I prosjektet benyttes matematiske analyser til å kartlegge omfanget av pasientbevegelser i Helse SØ i 2012, og betydningen av disse for spredning av resistente bakterier i sykehussektoren.


Sammendrag

BAKGRUNN: Norge opplever i disse år en urovekkende fremvekst av antibiotikaresistens blant klinisk viktige mikrober på tross av en restriktiv antibiotikapolitik. Hospitaler og sykehjem fungerer som reservoar for resistensutvikling. Resistente bakterier kan spres via pasientbevegelser, som forbinder hospitaler, sykehjem og samfunn i et nettverk. Der mangler systematisk oversikt over pasientbevegelser i landet, og hvorledes de kan influere på sirkulasjon av resistente bakterier i helsevesenet. FORMÅL: I prosjektet benyttes matematiske analyser til å kartlegge omfanget av pasientbevegelser i Helse SØ i 2012. Vi vil utvikle matematiske modeller til å studere betydningen af disse bevegelser for spredning av resistente bakterier i sykehussektoren. Resultatene vil bli sammenliknet med data fra aktuelle utbrudd med vancomycin-resistente enterokokker (VRE) på Østfold sykehus og methicillin-resistente stapholoccocus aureus (MRSA) fra regionen i 2012.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Birgitte Freiesleben de Blasio, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging, Folkehelseinstituttet
Arnoldo Frigessi Di Rattalma, Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo
Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Gianpaolo Scalia Tomba, Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

Om prosjektet