Hopp til innhold

Prosjekt

Kan miljøgifter påvirke stressreaksjoner i isolerte blodceller fra menneske? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien vill vise om blandinger og enkeltstoffer av kjemikalier samt partikler (sølv nanopartikler, dieseleksospartikler) som vi får i oss via miljøet (bioakkumulering i mat, opptak gjennom hud eller via inhalasjon) kan ha negative effekter på humane immunceller in vitro.


Sammendrag

Perifere hvite blodceller fra humant blod skal isoleres og eksponeres in vitro for blandinger av miljøgifter og enkeltsstoffer for måling av stressreaksjoner som oksidativt stress, endring av cellefunksjon som kan være relevant for endret immunfunksjon hos mennesker, og initiering av celledød. Blodprøver (ca 100 ml) tas fra friske, mannlige frivillige og all informasjon om blodceller holdes anonymt og vi vil ikke med våre analyser kunne oppdage noen sykdommer. Denne studien vill vise om blandinger og enkeltstoffer av kjemikalier samt partikler (sølv nanopartikler, dieseleksospartikler) som vi får i oss via miljøet (bioakkumulering i mat, opptak gjennom hud eller via inhalasjon) kan ha negative effekter på humane immunceller in vitro. Resultatene vil dermed gjøre oss bedre i stand til å vurdere mulige effekter av miljøforurensninger på immunmennesker. I tillegg til å kunne danne grunnlaget for bedre risikovurderinger vil de også kunne gi verdifull informasjon til epidemiologiske studier

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Johanna Bodin, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet