Hopp til innhold

Prosjekt

Innvandreres opplevelse av ankomstscreening for tuberkulose - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Gjennom denne studien vil vi undersøke barrierer for oppmøte og hvordan screeningssystemet oppleves.


Sammendrag

Ankomstscreening for tuberkulose er lovpålagt for en del grupper av innvandrere til Norge. En del av de som er pålagt å gjenomgå screeningen, møter ikke opp til undersøkelsen. Gjennom denne studien vil vi undersøke barrierer for oppmøte og hvordan screeningssystemet oppleves. Vi vil gjennomføre studien blant somaliske, etiopiske og eritreiske innvandrere, som er blant de som ligger øverst på statistikken over hvem som utvikler tuberkulose i Norge. Vi vil gjennomføre fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer. Vi vil gjøre et strategisk utvalg av deltakere. Gjennom fokusgruppeintervjuene søker vi å undersøke temaet bredt. I de individuelle intervjuene vil søke utdypende informasjon om viktige temaer som fremkommer i fokusgruppene. Intervjuene vil være semistrukturerte og basert på en intervjuguide. I analysen av intervjuene vil vi basere oss på metoden systematisk tekstkondensering.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet