Hopp til innhold

Prosjekt

Immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser hos fostre og i tidlig barndom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med vårt prosjekt er å få mer kunnskap om immuntoksiske effekter av eksponering for perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) hos fostre og barn.


Sammendrag

Et økende antall helseproblemer hos barn kan knyttes til miljøkjemikalier. Disse miljøkjemikaliene kan fostre utsettes for. Dette er en periode hvor man er spesielt sårbar. Immunsystemet utvikles i stor grad under fosterperioden, og eksponering for miljøkjemikalier kan gi langvarige endringer av immunforsvaret. Perfluorerte alkylforbindelser (PFAS) har unike vann- og fettavvisende egenskaper og brukes i en rekke produkter. Studier viser at voksne, barn og fostre er utsatt for en omfattende eksponering for PFAS. Vi har tidligere funnet en sammenheng mellom konsentrasjonen av PFAS i mors blod og en svekket immunrespons hos barnet inntil fylte tre år. Formålet med vårt prosjekt er å få mer kunnskap om immuntoksiske effekter av eksponering for PFAS hos fostre og barn. En del av prosjektet er å identifisere biomarkører for eksponering og molekylære veier som er involvert i immuntoksiske effekter for prenatal eksponering for PFAS. Allerede innsamlet data fra kohorten BraMat vil bli benyttet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Berit Brunstad Granum, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet