Hopp til innhold

Prosjekt

Hyperemesis gravidarum: betydningen av angst og depresjon - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmålet med studien er å studere årsaker til maternell angst og depresjon, med tanke på fremtidig forebygging.


Sammendrag

Av alle gravide opplever 80% moderat svangerskapskvalme og brekninger , mens ca. 1% affiseres av hyperemis gravidarum (HG) som er en potensielt livsfarlig tilstand med mer ekstreme symptomer. Selv om HG er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelse i tidlig graviditet er tilstanden generelt understudert. Både årsaker til og konsekvenser av sykdommen er ukjent. Det samme gjelder mulig komorbiditet, som for eksempel mors mentale helse. Tidligere forskning har vist at HG er assosiert med en 3-dobling av risikoen for maternell depresjon og angst. Hvordan årsakssammenhengen er mellom HG, angst og depresjon er, vites ikke, og understreker behov for longitudinelle studier. Hovedmålet med studien er å studere årsaker til maternell angst og depresjon, med tanke på fremtidig forebygging. Våre dele-mål er å studere assosiasjoner mellom HG og maternell angst og depresjon, samt å studere om medikamentell behandling påvirker disse estimatene.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Malin Eberhard-Gran, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hedvig Marie Egeland Nordeng, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Susan Garthus-Niegel, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Øyvind Næss, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Jurate S. Benth, Akershus universitetssykehus HF
Kathrine Vandraas, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Om prosjektet