Hopp til innhold

Prosjekt

Har alvorligheten av hepatitt A virusinfeksjon økt i EU/EEA i løpet av de siste 20 årene? - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal primært vurdere om alvorlighetsgraden av hepatitt A virusinfeksjon har økt 1995-2014 i utvalgte EU / EØS-land.


Sammendrag

Prosjektet skal primært vurdere om alvorlighetsgraden av hepatitt A virusinfeksjon har økt 1995-2014 i utvalgte EU / EØS-land. Prosjektet skal sekundært: • Identifisere antallet og varighet på sykehusinnleggelser pga hepA i løpet av studieperioden • Identifisere antall dødsfall på grunn av eller med hepatitt A blant pasienter innlagt på sykehus i løpet av studieperioden • Vurdere letalitet ratio (antall dødsfall over antall sykehusinnleggelser) • Beskrive risikofaktorer til dødsfall Det innhentes informasjon om pasienter innlagt med hepatitt A diagnose mellom 1995 og 2014 i utvalgte europeiske land. Prosjektet koordineres av European Center for Disease Control og flere Europeiske land er involvert. Se vedlagt protokoll *Etisk godkjenning for det overordnede prosjektet ble innhentet av Ettore Severi, ECDC, i september 2015 ved Stockholm Region Ethics Committee (VB Dnr 2015 1350-31). Denne REK Søknaden gjelder kun for bruk av data fra Norsk pasientregister i dette prosjektet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Line Vold, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet