Hopp til innhold

Prosjekt

Fluorerte forbindelser og effekter på immunsystemet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom fosterets eksponering for fluorerte forbindelser (PFC) og endringer i barnas immunforsvar.


Sammendrag

Prosjektet skal undersøke om det er en sammenheng mellom fosteres eksponering for fluorerte forbindelser (PFC) og endringer i barnas immunforsvar. Dette vil undersøkes i en gruppe av 950 forskningsdeltakere, hvor nivåene av 19 ulike PFC allerede er målt i prøver fra mor under svangerskapet. Disse dataene vil sammenstilles med helseutfall som astma- og allergi-relaterte symptomer, vanlige infeksjoner og barnesykdommer, som barnas mor har rapportert om i spørreskjema fra 0 til 7 års alder. Prosjektet har som mål å gi ny kunnskap om en mulig sammenheng mellom mors eksponering for ulike PFC og skader på barnets immunsystem, og kan bidra til bedret risikovurdering av slike stoffer. Prosjektet benytter seg utelukkende av prøver og spørreskjemainformasjon som allerede er samlet inn som en del av MoBa-studien, samt av opplysninger fra Medisinsk fødselsregister. Det foreligger bredt samtykke fra alle kvinnene som deltar, på egne vegne og på vegne av deres barn.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Unni Cecilie Nygaard, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet