Hopp til innhold

Prosjekt

Familier i Norge: Foreldreskap, Samhold og Konflikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

FamilieForSK har som formål å øke kunnskapen om forekomst, risikofaktorer, mønstre og konsekvenser av foreldrekonflikter i Norge.


Sammendrag

FamilieForSK har som formål å øke kunnskapen om forekomst, risikofaktorer, mønstre og konsekvenser av foreldrekonflikter i Norge. Slik kunnskap vil kunne bidra til bedre befolkningsrettede forebyggingstiltak, og målrettede tiltak til sårbare familier. I tillegg vil vi bidra til at Familievernet får tilgang til gode måleinstrumenter for å fange opp familier med særlig destruktive konflikmønstre. Derfor trenger vi å oversette tidligere utprøvde måleinstrumenter til norsk, og prøve disse ut blant et bredt spekter av familier*** både de med mye og lite konflikter, og med foreldre som bor sammen og hver for seg. Vi ønsker å favne perspektivet både til hver av foreldrene og til barna. Vi vil derfor samle inn informasjon gjennom spørreskjemaer som fylles ut av mor, far og barn i familiene som ønsker å delta. Vi har søkt NFR om midler til et større prosjekt (se vedlagt protokoll). Dersom vi får midler, vil endringsmelding bli sendt, slik at dataene fra denne undersøkelsen kan inngå der.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Maren Sand Helland, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kristin Gustavson, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Maren Sand Helland, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Torkild Hovde Lyngstad, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Espen Røysamb, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Heidi Aase, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Annika Maria D Melinder, Universitetet i Oslo
Tiril Cecilie Borge, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Janni Niclasen, Københavns Universitet

Om prosjektet