Hopp til innhold

Prosjekt

Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Siktemålet med forbudet er å begrense reklameeffekten av oppstillingen for å bidra til redusert tobakksbruk i befolkningen generelt og blant ungdom spesielt.


Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Karl Erik Lund, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hans Olav Melberg, Folkehelseinstituttet
Janne Scheffels, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Elisabeth Kvaavik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Øivind Schøyen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet