Hopp til innhold

Prosjekt

Endringer i materielle og livsstils-problemer blant dagligrøykere i Norge 1999 – 2011 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Den sosiale ulikheten i helse og helserelatert atferd, inkludert røyking, er betydelig. Målet med dette prosjektet er å studere hvordan materielle problemer og uheldig helseatferd blant av-og-til- og dagligrøykere har endret seg fra 1999 til 2011 i Norge, sammenlignet med en økende populasjon av ikke-røykere.


Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elisabeth Kvaavik, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Gunnar Sæbø, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet