Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien

Prosjekt

En pilotstudie av genetiske relasjoner mellom smertedimensjoner i Tromsø Studien - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Pilotstudie for å beregne statistisk kraft og demonstrere gjennomførbarheten av et prosjekt der hensikten er å bygge opp en taksonomi for kronisk smerte, basert på genetiske relasjoner mellom kliniske smertedimensjoner og mål på smertefølsomhet kartlagt i undersøkelsen.


Sammendrag

I forbindelse med den 6. Tromsø undersøkelsen og påfølgende ungdomsundersøkelse Fit futures 1 ble det innsamlet spørreskjemadata om kronisk smerte og gjennomført smertefølsomhetsmålinger av 11.500 personer. I den 7. Tromsøundersøkelsen vil disse målingene bli gjentatt og utvidet med et anslått utvalg på 21.000 personer (ca. 30% av Tromsøs befolkning). Det antas å være et tilstrekkelig antall biologisk relaterte individer i studien til å muliggjøre kvantitative genetiske analyser av relativt omfattende karakter – spesifikt genetiske korrelasjoner og genetisk faktoranalyse. Følgelig vil det i 2014 bli søkt European Research Council om finansiering av et prosjekt der hensikten er å bygge opp en taksonomi for kronisk smerte, basert på genetiske relasjoner mellom kliniske smertedimensjoner og mål på smertefølsomhet kartlagt i undersøkelsen. Denne søknaden gjelder en pilotstudie som har til hensikt å beregne statistisk kraft og demonstrere gjennomførbarheten av et slikt prosjekt

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Christopher Sivert Nielsen, Folkehelseinstituttet

Start

01.02.2014

Slutt

31.01.2017

Status

Avsluttet

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Christopher Sivert Nielsen