Hopp til innhold

Prosjekt

En forbedret QFT-test - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi har utviklet en metode som øker interferon gamma produksjon i antigen-spesifikk aktiverte T-celler. Denne metoden vil bidra til å øke sensitiviteten av QuantiFERON®-TB testen. Metoden må testes.


Sammendrag

Riktig diagnose er nødvendig for kontroll av tuberkulose (TB) sykdom. TB påvises med bruk av mikroskopi, dyrkning av bakterier og/eller kliniske symptomer. Nye immune-baserte metoder er lovende. En kommersielt-tilgjengelig metode, QuantiFERON®-TB, er blitt evaluert i flere studier utført i mange land. Mens testen er spesifikk, sensitivitet må forbedres. Vi har utviklet en metode som øker interferon gamma produksjon i antigen-spesifikk aktiverte T-celler. Denne metoden vil bidra til å øke sensitiviteten av QuantiFERON®-TB testen. Metoden må testes med bruk av blodprøver fra personer med tuberkulose, tuberkulose og HIV, friske TB-eksponerte kontroller og friske ikke TB-eksponerte kontroller. Pasienter og eksponerte kontroller blir rekrutterte i et høyt TB-endemisk land. Kontroller som er aldri blitt eksponerte til TB må rekrutteres i et lavt TB-endemisk land. Vi søker REK om godkjenning for blodprøvetaking fra 10 frivillige ikke TB-eksponerte personer ved Folkehelseinstituttet.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Carol Holm-Hansen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet