Hopp til innhold

Prosjekt

Eksponering for miljøgifter fra innemiljøet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet er å få kunnskap om humane eksponeringsveier for stoffer, for å gi verdifull kunnskap for risikovurdering av stoffene og utvikle gode kontrollstrategier for å begrense menneskers eksponering.


Sammendrag

Flammehemmere, ftalater og bisfenol A er stoffer som blir brukt i stort omfang i en rekke forbruksprodukter. Flere studier har vist at befolkningen i industrialiserte land eksponeres for disse stoffene, som potensielt kan føre til uønskede helseeffekter. Vi vet lite om hvordan vi eksponeres, men nye studier indikerer at eksponering fra innemiljøet kan være i samme størrelsesorden som fra mat, og at barn kan være spesielt eksponert for støv. Vi vil derfor etablere en kohort bestående av 40 husstander hvor vi vil ta prøver av inneluft, husstøv og urin fra mor og barn i alderen 6-11 år. Formålet med denne studien er å få kunnskap om humane eksponeringsveier for disse stoffene ved å estimere eksterne doser basert på målinger av luft, støv, mat og drikke og sammenlikne med interne doser målt ved biomonitorering. Dette gir verdifull kunnskap for risikovurdering av stoffene og til utvikling av gode kontrollstrategier for å begrense menneskers eksponering.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Cathrine Thomsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet