Hopp til innhold

Prosjekt

Effekt av langtidsbehandling med antipsykotika - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om dokumentasjonen på effekt og bivirkninger av langtidsbehandling ved antipsykotika.


Sammendrag

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser anbefaler antipsykotisk legemiddelbehandling som førstevalgsbehandling både ved akutte psykosetilstander og til forebygging av tilbakefall. Enkelte har stilt spørsmål ved om de positive effektene av antipsykotiske medikamenter oppveier bivirkningene ved behandling over flere år. Vi skal utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om dokumentasjonen på effekt og bivirkninger av langtidsbehandling ved antipsykotika.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Geir Smedslund, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Johan Siqveland, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet
Asbjørn Kulseng Steiro, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet
Ingvild Kirkehei, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet