Hopp til innhold

Prosjekt

Effekt av klimaendringer på sammenhengen mellom ekstreme værhendelser og vannbåren sykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med NFR-prosjektet er å kartlegge sammenhenger mellom ekstremvær, drikkevann og helse for å kunne vurdere om de forventede klimaendringene vil øke risikoen for å bli syk på grunn av forurenset drikkevann.


Sammendrag

Klimaendringer medfører høyere temperaturer, økt nedbør og flere ekstreme værhendelser. Rent drikkevann er av svært stor betydning for folkehelsen, og det er mangelfull kunnskap om hvordan klimautfordringene vil påvirke drikkevannskvaliteten og risiko for vannbåren smitte. Formålet med NFR-prosjektet er å kartlegge sammenhenger mellom ekstremvær, drikkevann og helse for å kunne vurdere om de forventede klimaendringene vil øke risikoen for å bli syk på grunn av forurenset drikkevann. Økt kunnskap på dette området kan bidra til å belyse hvilke tilpasninger som bør gjøres innenfor denne sektoren. NFR-prosjektet består av fire arbeidspakker, og i arbeidspakke tre (som denne søknaden gjelder) ønsker vi å undersøke sammenhengen mellom registrerte tilfeller av campylobacteriose i nasjonale helseregistre i Norge, Danmark, Finland og Sverige og ekstreme værhendelser, med fokus på nedbørdata, fra Meteorologisk institutt.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Karin Nygård, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet