Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse og rusfeltet – et forskningskart - prosjektplan»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse og rusfeltet – et forskningskart - prosjektplan

Prosjekt

Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse og rusfeltet – et forskningskart - prosjektplan - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette forskningskartet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effekten av brukermedvirkning på organiseringen og behandlingstilbudet i psykisk helse og rusfeltet innen primær- og spesialhelsetjenesten.


Sammendrag

Brukermedvirkning kan være et virkemiddel for å oppnå kvalitet på tjenestene, og for å styrke brukerens innflytelse, medvirkning og mobilisering for aktiv deltakelse i eget liv. Formålet med dette forskningskartet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effekten av brukermedvirkning på organiseringen (systemnivå) og behandlingstilbudet (tjeneste- og individnivå) i psykisk helse og rusfeltet innen primær- og spesialhelsetjenesten.

For å identifisere relevante studier vil vi gjennomføre et systematiske litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi inkluderer i EPPI reviewer software innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en norskspråklig rapport og som et interaktivt nettbasert forskningskart.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Lars Jørun Langøien, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingrid Amalia Havnes, Oslo universitetssykehus HF
Tommy Lunde Sjåfjell, Universitetet i Sørøst-Norge
Hong Lien Nguyen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Patricia Sofia Jacobsen Jardim, Folkehelseinstituttet
Christine Hillestad Hestevik, Folkehelseinstituttet

Start

18.12.2020

Slutt

01.05.2021

Status

Avsluttet

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Lars Jørun Langøien