Hopp til innhold

Prosjekt

Dopingbruk utenfor organisert idrett - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Skaffelse av nasjonale tall for utbredelse gjennom surveyundersøkelser og undersøke mer inngående bruksmønster, motiver for bruk, omfang av bivirkninger, behandlingserfaring, osv. gjennom dybdeintervjuer av brukere. Vi ønsker å undersøke brukererfaringer, opplevde positive og negative konsekvenser, risikooppfatninger, erfaringer og synspunkter knyttet til behandling, og samtidig søke innsikt i den sosiale og kulturelle sammenhengen et slikt forbruk inngår


Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ola Røed Bilgrei, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet