Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk og parametre for misbruk av vanedannende legemidler - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Legemidler som ofte blir forskrevet til pasienter med angst, søvnvansker eller smerter, kan være svært avhengighetsskapende. Vi ønsker blant annet å belyse omfang og fordeling av bruk av legemidlene i Norge med hensyn til: 1) sosiodemografiske karakteristika 2) bruk av alkohol og evt andre rusmidler 3) bruk av andre forsyningskilder enn reseptforskrivning


Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ingeborg Margrete Rossow, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet