Hopp til innhold

Prosjekt

Betydningen av spesifikke gener for utviklingsveier mot spiseproblemer hos barn: HTTLPR og FTO. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med vår studie er å undersøke sammenhengen mellom genene FTO og HTTLPR, og en rekke ulike utviklings og atferdsmessige fenotyper knyttet til utviklingen av spiseproblemer.


Sammendrag

Tvillingstudier og familiestudier har vist at spiseproblemer har en viktig genetisk komponent. Kliniske studier har vist at problemene ofte starter tidlig, allerede i barnets første leveår. Man vet imidlertid lite om hvilke gener som er involvert i disse prosessene. Nyere studier av sammenheng mellom spesifikke gener og ulike forhold knyttet til mat, vektregulering, og spiseproblemer vil kunne øke vår forståelse av disse prosessene. Man har nå funnet et kandidatgen for BMI (Body Mass Index) i FTO genet, samt en sammenheng mellom alvorlige spiseforstyrrelser og genet SLC6A4/HTTLPR. Man mangler imidlertid studier som ser på sammenhengen mellom FTO/HTTLPR og vektregulering eller andre spiserelaterte forhold hos små barn.

Hensikten med vår studie er å undersøke sammenhengen mellom FTO og HTTLPR, og en rekke ulike utviklings og atferdsmessige fenotyper knyttet til utviklingen av spiseproblemer. Studiepopulasjonen er et tilfeldig uttak av 2000 barn i Den Norske Mor og Barn undersøkelsen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet