Hopp til innhold

Prosjekt

Behandlingsresultat av forebyggende behandling av latent tuberkulose, en prospektiv kohort - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er spesielt opptatt av i hvilken grad bivirkninger er årsak til behandlingsavbrudd og ønsker detaljert klinisk informasjon knyttet til dette.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet har en rekke pågående forskningsaktiviteter som har til formål å vurdere effekt og målretting av forebyggende behandling av tuberkulose. Ingen har så langt vært rettet mot endepunktet av screeningen, selve behandlingen. Forebyggende behandling av latent tuberkulose er langvarig (3 mndr) og den er forbundet med potensielt alvorlige bivirkninger.

Vi vet per i dag lite om i hvilken grad behandlingen gjennomføres og hva som eventuelt er årsak til behandlingsavbrudd. Vi er spesielt opptatt av i hvilken grad bivirkninger er årsak til behandlingsavbrudd og ønsker detaljert klinisk informasjon knyttet til dette. Dette er ytterligere aktualisert ved den sterke økningen i flyktninger til Norge.

Studien er en prospektiv kohort der informasjon om behandlingsforløpet vil bli innhentet for personer som meldes til MSIS med oppstart av forebyggende behandling i perioden 01.01.2016 til 31.12.2016. I senere år har dette inkludert mellom 750-800 personer per år.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Yvette Louise Schein, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet