Hopp til innhold

Prosjekt

Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

NAV har bedt FHI om å utføre en systematisk oversikt over studier av effekt av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak blant langtidssykmeldte eller de som står i fare for langtidssykmelding.


Sammendrag

I gjeldende IA-avtale (Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022) er de to overordnede målene å redusere sykefravær samt å redusere frafall fra arbeidslivet. Sistnevnte gjelder i særlig grad langtidssykmeldte som kanskje ikke kommer tilbake i arbeid. For denne gruppen tilbyr NAV og helsetjenesten ulike arbeidsrettede rehabiliteringstiltak, men det er usikkerhet om disse har en effekt på tilbakekomst i arbeid. NAV har bedt FHI om å utføre en systematisk oversikt over studier av effekt av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak blant langtidssykmeldte eller de som står i fare for langtidssykmelding. Vi vil primært undersøke effekter på retur til arbeid på kort og lang sikt, sekundært mestringstro, sykdomssymptomer, funksjon, samt kostnadseffektivitet.  

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Heid Nøkleby, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Randi Wågø Aas, Universitetet i Stavanger
Gunn Hege Marchand, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Hege Randi Eriksen, Høgskulen på Vestlandet
Hege Kornør, Folkehelseinstituttet
Jan Peter William Himmels, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Alexander Tingulstad, Folkehelseinstituttet
Jose Francisco Meneses Echavez, Folkehelseinstituttet
Trine Bjerke Johansen, Folkehelseinstituttet
Rigmor Berg, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet