Hopp til innhold

Prosjekt

Vil ungdoms snusbruk ha betydning for røyking hos unge voksne? Hvordan tobakksbruk i ungdomsårene kan påvirke tobakksbruken i voksen alder noen år senere - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hvordan vil bruk av snus i ungdomsårene påvirke den mer etablerte tobakksbruken som unge voksne? Vil bruk av snus være en risiko for senere røyking? Eller kan det tvert imot hende at tidlig snusbruk kan være beskyttende mot senere opptak av røyking?


Sammendrag

Hvordan vil bruk av snus i ungdomsårene påvirke den mer etablerte tobakksbruken som unge voksne? Vil bruk av snus være en risiko for senere røyking? Eller kan det tvert imot hende at tidlig snusbruk kan være beskyttende mot senere opptak av røyking? Vi vil studere tobakksbruk hos unge mennesker som har deltatt i Nord-Trøndelagsundersøkelsene. Vårt materiale er en kohort med mennesker som har deltatt både i ungdomsundersøkelsene og senere som voksne, og som har svart flere ganger med noen års mellomrom på spørsmål om tobakk. Vi vil også ta hensyn til bakgrunnsfaktorer som kan påvirke risikoen for senere tobakksbruk, som tidligere eksperimentering med tobakk, alkoholbruk, foreldrenes tobakksbruk, utdanningsplaner og risikoatferd. Det er behov for mer kunnskap om utviklingen i tobakksbruk fra ungdom til voksen alder og også om hvordan dobbelbruk av snus og røyk påvirker denne utviklingen.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Liv Grøtvedt, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Liv Grøtvedt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Inger Ariansen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Sidsel Graff-Iversen, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Turid Lingaas Holmen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lisa Forsén, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet