Hopp til innhold

Prosjekt

Vektstabilisering blant barn og unge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil i denne systematiske oversikten identifi­sere og oppsummere effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge (< 18 år) som (allerede) har gjennomgått et vektreduserende behandlingstiltak.


Sammendrag

Om lag 14 % av barn og ungdom i Norge har overvekt eller fedme. Verdens helse­organi­sasjon utpeker overvekt og fedme til en av de mest alvorlige helsetrusler i vår tid, fordi overvekt har avgjørende innvirkning på kroniske tilstander som hjerte- og karsykdommer, diabetes og muskelskjelettlidelser. Behandling av barn og ung­dom som allerede har utviklet fedme er nød­vendig for å hindre utvikling av sykdom. Det finnes effektive tiltak, men det er godt doku­men­tert at svært mange øker vekten igjen etter avsluttet behandling. Vi vil i denne systematiske oversikten identifi­sere og oppsummere effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge (< 18 år) som (allerede) har gjennomgått et vektreduserende behandlingstiltak.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Helene Holte, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Kåre Birger Hagen, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Gyri Hval, Folkehelseinstituttet
Liv Giske, Folkehelseinstituttet
Rønnaug Ødegård, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ane Sofie Kokkvoll, Finnmarkssykehuset
Kristin Thuve Dahm, Folkehelseinstituttet
Gunn Elisabeth Vist, Folkehelseinstituttet
Eva Marie-Louise Denison, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet