Hopp til innhold

Prosjekt

Varicella-zoster virusinfeksjoner hos gravide i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien vil kartlegge seroprevalens av antistoff mot VZV blant gravide kvinner i Norge og utforske påliteligheten av selvrapportert gjennomgått VZV-infeksjon (positiv anamnese) blant gravide kvinner.


Sammendrag

Infeksjon med varicella zoster virus (VZV) i svangerskapet kan føre til alvorlige utfall både for kvinnen og den nyfødte (medfødt varicella syndrom, herpes zoster eller dødsfall). Det er anslått at 5 % - 7 % av alle voksne i Europa har ingen immunitet mot VZV. Det er gjort lite forskning på forekomst av VZV-infeksjoner blant gravide kvinner i Norge. Det tilbys ingen screening for VZV til gravide i landet. En studie rapporterte at 7% av gravide med pakistansk bakgrunn i Oslo var seronegative mot VZV. Mellom 30 til 180 tilfeller av vannkopper kan forekomme blant gravide kvinner i Norge per år. Denne studien vil kartlegge seroprevalens av antistoff mot VZV blant gravide kvinner i Norge og utforske påliteligheten av selvrapportert gjennomgått VZV-infeksjon (positiv anamnese) blant gravide kvinner. Funn fra denne studien vil kunne brukes for å vurdere behov for å inkludere VZV i screeningsprogram for gravide i Norge og informere beslutninger om vaksinasjon av kvinner i fertil alder.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Elmira Flem, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Elmira Flem, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Susanne Marie Rogne Gjeruldsen Dudman, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Regine Eva Annica Barlinn, Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet
Birgitte Freiesleben de Blasio, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Beatriz Valcarcel Salamanca, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Gianpaolo Scalia Tomba, Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

Om prosjektet