Hopp til innhold

Prosjekt

Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: Hvilken rolle spiller biologiske og atferdsmessige markører/indikatorer - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Utviklingsbaserte språkvansker (UbS) er blant de vanligste nevro-utviklingsvanskene hos barn og finnes hos 7-10 % av barn ved skolestart.


Sammendrag

Utviklingsbaserte språkvansker (UbS) er blant de vanligste nevro-utviklingsvanskene hos barn og finnes hos 7-10 % av barn ved skolestart. Vi vet fremdeles svært lite om årsaker til DLD, og om de forhold som påvirker ulike utviklingsforløp. Dette prosjektet søker å utvide kunnskapen om DLD ved å kombinere longitudinelle data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med kliniske data fra et underutvalg av 600 barn (8 år) som har i) språkvansker eller ii) er trukket (kontrollgruppe). Prosjektet vil bidra med detaljert kunnskap fra et av de største utvalgene av barn med UBS i verden. Spyttprøver vil bli samlet inn for senere genetiske analyser.

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ragnhild Bang Nes, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Fufen Jin, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Synnve Schjølberg, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Ragnhild Bang Nes, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Espen Røysamb, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Mila Dimitrova Vulchanova, Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Patricia Eadie, University of Melbourne
Mabel Rice, University of Kansas

Om prosjektet