Hopp til innhold

Prosjekt

Utvikling og validering av en prediksjonsmodell for vitamin D i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med studien er å bygge en statistisk modell som kan predikere D-vitaminstatus midtveis i graviditeten hos alle kvinnene i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen(MoBa).


Sammendrag

Formålet med studien er å bygge en statistisk modell som kan predikere D-vitaminstatus midtveis i graviditeten hos alle kvinnene i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen(MoBa). I MoBa er D-vitamin målt hos et lite utvalg av kvinnene i tre ulike delstudier, og vi ønsker nå å slå disse dataene sammen for å utnytte dem til å trene vår prediksjonsmodell. I prosjekter der man ønsker å se på D-vitaminstatus i svangerskapet og risiko for ulike helseutfall hos mor og barn vil man ved å bruke en predikert D-vitaminskår kunne utnytte hele kohorten, noe som kan tenkes svært vanskelig ved D-vitamin målt i blod gitt kostnaden for analyser og begrenset biomateriale. For å trene en statistisk prediksjonsmodell trengs tilgang til MoBa-data der D-vitamin i blod er målt, samt informasjon fra litteraturen om variabler som man antar kan påvirke D-vitaminstatus. Prediksjonsmodellen vil bygges ved hjelp av avanserte statistiske metoder, der man er nøye med å sikre at modellen har god ytelse på nye data.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Pål Suren, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Hege Marie Bøvelstad, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Kåre Edvardsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Christine Louise Parr, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet