Hopp til innhold

Prosjekt

Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.


Sammendrag

Helsedirektoratet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å utvikle et instrument for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav. Måleinstrumentet skal måle barn og unges erfaringer med BUP. Hensikten med et slikt måleinstrument er at det skal, etter testing og pilotering, kunne benyttes i lokale og nasjonale undersøkelser hvor brukererfaringer med BUP kartlegges.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Mona Haugum, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Andresen Bjertnæs, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Hilde Karin Hestad Iversen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Kirsten Danielsen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Olaf Holmboe, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet