Hopp til innhold

Prosjekt

Utdanning og psykisk helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

I denne studien skal en se nærmere på sammenhenger mellom utdanning og psykiske helse.


Sammendrag

REK Vest anser Nasjonalt folkehelseinstitutt som forskningsansvarlig for prosjektet. I denne studien skal en se nærmere på sammenhenger mellom utdanning og psykiske helse. Første del av studien skal undersøke hvordan psykisk helse påviker skoleprestasjoner i form av karakterer og frafall og se på langtidseffekten av psykiske helse på utdanningsnivå, deltakelse i arbeidslivet og uføretrygd i voksen alder. Her skal data fra helseundersøkelsen i Nord Trøndelag, UngHUNT (I, II og III) kobles mot FD- trygd og Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB). I andre del av studien ser en nærmere på hvilken betydning kort eller avbrutt utdanning har på psykisk helse, deltakelse i arbeidslivet og alkoholforbruk i voksen alder. Data fra helseundersøkelsen i Nord Trøndelag,Voksen HUNT (I, II og III) skal kobles mot FD- trygd og Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Miriam Evensen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet