Hopp til innhold

Prosjekt

Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene: en systematisk oversikt - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

NAV har bedt område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å utføre en systematisk oversikt om effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene for voksne.


Sammendrag

NAV har bedt område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å utføre en systematisk oversikt om effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene for voksne. Vi skal søke systematisk etter litteratur for å identifisere relevante studier, kritisk vurdere den metodiske kvaliteten til inkluderte studier, oppsummere funn fra disse studiene og presentere funnene i form av en systematisk oversikt i henhold til internasjonale standarder. 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jose Meneses, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Johan Siqveland, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Hilde Tinderholt Myrhaug, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Rigmor Berg, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Hilde Helene Holte, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Hong Lien Nguyen, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet
Heid Nøkleby, Avdeling for vurdering av tiltak, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet