Hopp til innhold

Prosjekt

Bruk av kosttilskudd blant barn i Den norske mor- og barnundersøkelsen (MoBa) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet vil se på hva som gis av anbefalt og ikke-anbefalte kosttilskudd til barna som deltar i MoBa.


Sammendrag

Dette prosjektet bruker data fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), en pågående longitudinell observasjonell prospektiv kohortstudie av over 100 000 gravide norske kvinner og deres barn. Tidligere har bruk av kosttilskudd blant MoBa-mødrene blitt undersøkt, men vi vet lite om hva som gis av anbefalt og ikke-anbefalte kosttilskudd til barna som deltar i MoBa. Informasjon om barnets inntak av kosttilskudd finnes i spørreskjemaer som er besvart ved barnets alder 6 måneder, 18 måneder, 3, 5 og 7 år. Barnets inntak av kosttilskudd vil også kunne beskrives i sammenheng med sosiodemografiske faktorer, slik som mors alder, paritet, BMI og familiens sosioøkonomiske status.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ida Henriette Caspersen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Alice Margareta Haugen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Farah Al-Swafi, Universitetet i Oslo

Om prosjektet