Hopp til innhold

Prosjekt

Tuberkulose klynge-studie, Sidama, Etiopia, en prospektiv kohort studie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Etiopia har en høy forekomst av tuberkulose og mange unge pasienter indikerer pågående smitte. Tuberkulose kan forebygges og behandles. Likevel forblir 1 av 3 pasienter i Etiopia udiagnostiserte.


Sammendrag

Etiopia har en høy forekomst av tuberkulose og mange unge pasienter indikerer pågående smitte. Tuberkulose kan forebygges og behandles. Likevel forblir 1 av 3 pasienter i Etiopia udiagnostiserte. Å finne flere av tuberkulosepasientene har høy prioritet. Geografiske informasjonssystemer benyttes i økende grad innen epidemiologi og gjør det mulig å avdekke smitteklynger innenfor gitte geografisk områder. Det planlegges en klynge-studie i sørlige Etiopia, der personell vil besøke husstander fire ganger (hvert kvartal) for å informere om tuberkulose, lete etter personer med symptomer på tuberkulose og innhente informasjon om mulige risikofaktorer. Personer med mistenkt sykdom vil bli henvist til diagnostikk og behandling. Studien vil avdekke geografiske områder med økt smittepress, og legge grunnlag for målrettede smitteverntiltak. Videre vil vi studere om smitteklynger kan bekreftes bakteriologisk. Studien gjennomføres i tett samarbeid med tuberkulosekontrollprogrammet i Sidame.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Brita Askeland Winje, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Brita Askeland Winje, Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer, Folkehelseinstituttet
Einar Heldal, Folkehelseinstituttet
Gunnstein Norheim, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet