Hopp til innhold

Prosjekt

Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.


Sammendrag

Støy er den negative miljøfaktoren som flest mennesker er plaget av. Trafikkstøyen ser også ut til å øke. Derfor er det viktig med økt kunnskap om helsevirkninger av trafikkstøy. Tidligere undersøkelser, viser at støy kan gi kortidsvirkninger som økt utskillelse av stresshormoner, økning av blodtykk og oppvåkninger under søvn. Det foreligger også befolkningsundersøkelser som antyder en sammenheng mellom trafikkstøy og forhøyet blodtrykk og andre helseproblemer, men ofte er selvrapporterte data benyttet (kommer i dette prosjektet fra spørreskjema og SSBs registre). Prosjektet tar sikte på å undersøke sammenheng mellom trafikkstøy og søvnforstyrrelser, og videre om trafikkstøy kan øke risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Videre vil sammenhengen mellom trafikkstøy og magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer undersøkes. I denne studien vil vi relatere støy til objektive helseutfall, som diagnoser fra pasientregisteret samt medikamentbruk fra reseptregistere

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Gunn Marit Aasvang, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Karin Sygna, Universitetet i Oslo
Leni Johanne Ekeren, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Jorunn Evandt, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Ruby Del Risco Kollerud, Rehabiliteringssenteret AiR, Private ideelle i Helse Sør-Øst
Bente Margaret Oftedal, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Norun Hjertager Krog, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Eva Skovlund, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Svetlana Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet